Önéletrajz

Dr. Lakos András (Budapest, 1952.11.12.)

Gyermekek: 2 fiú, 2 lány, 1974, 1976, 1994, 2001.

Jelenlegi munkahely (1994-): Kullancsbetegségek Ambulanciája (magánpraxis), 1132 Budapest, Visegrádi u. 14.

Tel.: 30-9349956.

e-mail: ALAKOS@t-online.hu. ALAKOS@Lyme.hu, alakos@kullancs.hu

web-lap: www.kullancs.hu


Iskolák, munkahelyek

Martos Flóra Gimnázium, biológia-kémia tagozat 1967-71.

Egyetem: Semmelweis Orvostudományi Egyetem, ÁOK. Summa cum laude 1977.

Szakvizsgák: gyermekgyógyászat (1982), infektológia (1985), szociológia (1985).

Tud. fok.: kandidátus 1991 (Lyme borreliosis – klinikum, serodiagnosis és terápia.)

Akadémiai doktor (Magyar Tudományos Akadémia doktora 2014 (Kullancs által terjesztett fertőzések: Lyme borreliosis, kullancsencephalitis, TIBOLA)

Korábbi munkahely: 1977-1994. Fővárosi László Kórház V-ös, majd annak megszűnése után I-es Gyermekosztály (segédorvos 1977-től, alorvos 1983-tól, adjunktus 1990-től, főorvos 1992-től), majd IV-es Belosztály, Lyme Ambulancia.


Oktatómunka

Óraadó a Semmelweis Egészségügyi Szakközépiskolában 1982-87 (Gyermekgyógyászat, Kórélettan). 1991-1995 évi 4 óra a SOTE-n, medikusképzés, előadások a szakorvosképző, és orvostovábbképző tanfolyamokon. Rendszerint a kullancsok által terjesztett betegségekről és egyéb zoonosisokról 1988 és 1998 között évente átlagosan 50 orvostovábbképző előadást tartottam, többnyire gyógyszergyárak felkérésére. Azóta is tartok ilyeneket, de sokkal ritkábban, évente átlagosan 10 alkalommal. 2005 óta ismét hívnak medikus- és orvostovábbképző előadásokra, évente közel 30 alkalommal. 2009 óta ismét a korábbi gyakoriságban, átlagosan hetente egyszer. 1990 óta minden évben kapok felkérést medikus-előadások tartására (Budapest, Pécs, Szeged, Debrecen) Évente 1-1 egészségügyi főiskolás diák vagy medikus szakdolgozatának elkészítésében nyújtottunk rendszeresen segítséget 1992 és 2007. között.

1995-től rendszeresen  tartottam előadásokat a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem Infektológiai Tanszék postgraduális kurzusain. A Haynal Imre Egyetem és a Semmelweis Egyetem integrációját követően a postgraduális képzés mellett bekapcsolódtam a graduális oktatásba is. A Semmelweis Egyetem Általános Orvosi Kar Infektológiai Tanszéki csoportjának felkérésére 2002 óta állandó előadója vagyok a kötelezően választható fakultációnak, segítem a tudományos diákkörösök munkáját, tagja vagyok az Egyetem infektológiai grémiumának, és 1994-2002-ig tagja voltam az infektológiai szakvizsga bizottságnak, 2001 és 2010 között rendszeresen tartottam előadásokat előadásokat a Szt. István Egyetemen a Zoológia Karon. Trópusi medicina tárgykörében rendezett nemzetközi kurzusokon 2000-2012-ig a zoonosisokról és a kullancs által terjesztett betegségekről tartottam előadásokat.


Egyéb pozíciók:

Gyermekhepatológiai Ambulancia vezetője 1985-1991.

A WHO Lyme borreliosissal foglalkozó európai munkacsoportjának ideiglenes tanácsadója 1987-1991.

Az Európai Unió Lyme Borreliosis Munkacsoportjának (EUCALB) szerológiai és epidemiológiai szekciójának tagja 1992-1998-ig.

A Parasitologia Hungarica szerkesztőbizottsági tagja 1994-1998.

A European Network for Surveillance of Tick Borne diseases tagja 1998 óta.

Az Infektológiai Szakmai Kollégium tagja 1990-1995, majd 2000-2004 között.

Moderátor az Ungarisch_Deutsches Padiatertreffen vom 28. April bis 1. Mai 1989 in Budapest

Szekcióelnök az V. Lyme borreliosis világkongresszuson (Arlington, USA, 1992).

Szekcióelnök a European Society for Emerging Infections 1, budapesti Kongresszusán.

Szekcióelnök a European Congress of Clinical Microbiology and Infectios Diseases (ECCMID) 11. kongresszusán (Istambul, Törökország 2001).

Szekcióelnök a “Zoonotic Infections and Society” szekcióban a 8th Congress of the Chemotherapy and Infection (ECC8) Budapest, 26-28 October 2006.

Szekcióelnök az International Consortium on Tropical Ticks and Tick-borne Diseases maputói kongresszusán 2004, október 1, Maputo, Mozambique

Az Európai Lyme Alapítvány vezetőségi tagja 1993-1998.

Az Európai Gyermekinfektológiai Társaság (ESPID) XII., budapesti kongresszusának (1994) helyi szervezőbizottsági tagja.

A Euroepan Society for Emerging Infections alapító tagja és egyik titkára (1997-2010).

Az Első Hazai Lyme Kongresszus (1994) szervezője.

A Magyar Tudományos Akadémia Infektológiai Munkabizottságának tagja (2000-2002).

Az Infektológiai Szakmai Grémium titkára (1999-).

A Magyar Nagylexikon orvosi címszavainak lektora 1996-2000.

Az Akadémiai Nagyszótár orvosi címszavainak lektora 2005-től.