Bejelentkezés csak telefonon: +36 30 934 9956 | English
Önéletrajz
Dr. Lakos András (Budapest, 1952.11.12.)
Gyermekek: 2 fiú, 2 lány (1974, 1976, 1994, 2001)
Jelenlegi munkahely: Kullancsbetegségek Ambulanciája (magánpraxis, 1994-től)Iskolák, munkahelyek

Martos Flóra Gimnázium, biológia-kémia tagozat (1967-1971)
Egyetem: Semmelweis Orvostudományi Egyetem, ÁOK. (summa cum laude, 1977)
Szakvizsgák: gyermekgyógyászat (1982), infektológia (1985), szociológia (1985)
Tudományos fokozat: kandidátus, 1991 (Lyme borreliosis – klinikum, serodiagnosis és terápia)
Akadémiai doktor: Magyar Tudományos Akadémia doktora (2014) (Kullancs által terjesztett fertőzések: Lyme borreliosis, kullancsencephalitis, TIBOLA)
Korábbi munkahely: 1977-1994 Fővárosi László Kórház V-ös, majd annak megszűnése után I-es Gyermekosztály (segédorvos 1977-től, alorvos 1983-tól, adjunktus 1990-től, főorvos 1992-től), majd IV-es Belosztály, Lyme Ambulancia


Oktatómunka

Óraadó a Semmelweis Egészségügyi Szakközépiskolában 1982-87 (Gyermekgyógyászat, Kórélettan). 1991-1995 évi 4 óra a SOTE-n, medikusképzés, előadások a szakorvosképző, és orvostovábbképző tanfolyamokon. Rendszerint a kullancsok által terjesztett betegségekről és egyéb zoonosisokról 1988 és 1998 között évente átlagosan 50 orvostovábbképző előadást tartottam, többnyire gyógyszergyárak felkérésére. Azóta is tartok ilyeneket, de sokkal ritkábban, évente átlagosan 10 alkalommal. 1990 óta minden évben kapok felkérést medikus-előadások tartására (Budapest, Pécs, Szeged, Debrecen) Évente 1-1 egészségügyi főiskolás diák vagy medikus szakdolgozatának elkészítésében nyújtottunk rendszeresen segítséget 1992 és 2007. között.

1995-től rendszeresen tartottam előadásokat a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem Infektológiai Tanszék postgraduális kurzusain. A Haynal Imre Egyetem és a Semmelweis Egyetem integrációját követően a postgraduális képzés mellett bekapcsolódtam a graduális oktatásba is. A Semmelweis Egyetem Általános Orvosi Kar Infektológiai Tanszéki csoportjának felkérésére 2002 óta állandó előadója vagyok a kötelezően választható fakultációnak, segítem a tudományos diákkörösök munkáját, tagja vagyok az Egyetem infektológiai grémiumának, és 1994-2002-ig tagja voltam az infektológiai szakvizsga bizottságnak, 2001 és 2010 között rendszeresen tartottam előadásokat előadásokat a Szt. István Egyetemen a Zoológia Karon. Trópusi medicina tárgykörében rendezett nemzetközi kurzusokon 2000-2012-ig a zoonosisokról és a kullancs által terjesztett betegségekről tartottam előadásokat.Egyéb pozíciók:

Gyermekhepatológiai Ambulancia vezetője (1985-1991).
A WHO Lyme borreliosissal foglalkozó európai munkacsoportjának ideiglenes tanácsadója (1987-1991).
Az Európai Unió Lyme Borreliosis Munkacsoportjának (EUCALB) szerológiai és epidemiológiai szekciójának tagja (1992-1998).
A Parasitologia Hungarica szerkesztőbizottsági tagja (1994-1998).
A European Network for Surveillance of Tick Borne diseases tagja (1998-től).
Az Infektológiai Szakmai Kollégium tagja (1990-1995, majd 2000-2004).
Moderátor az Ungarisch Deutsches Padiatertreffen (Budapest, 1989).
Szekcióelnök az V. Lyme borreliosis világkongresszuson (Arlington, USA, 1992).
Szekcióelnök a 1st European Society for Emerging Infections kongresszusán (Budapest).
Szekcióelnök a European Congress of Clinical Microbiology and Infectios Diseases (ECCMID) 11. kongresszusán (Istambul, Törökország, 2001).
Szekcióelnök, "Zoonotic Infections and Society", 8th Congress of the Chemotherapy and Infection (ECC8) (Budapest, 2006).
Szekcióelnök az International Consortium on Tropical Ticks and Tick-borne Diseases kongresszusán (Maputo, Mozambik, 2004).
Az Európai Lyme Alapítvány vezetőségi tagja (1993-1998).
Az Európai Gyermekinfektológiai Társaság (ESPID) XII., budapesti kongresszusának helyi szervezőbizottsági tagja (1994).
A Euroepan Society for Emerging Infections alapító tagja és egyik titkára (1997-2010).
Az Első Hazai Lyme Kongresszus szervezője (1994).
A Magyar Tudományos Akadémia Infektológiai Munkabizottságának tagja (2000-2002).
Az Infektológiai Szakmai Grémium titkára (1999-2010).
A Magyar Nagylexikon orvosi címszavainak lektora (1996-2000).
Az Akadémiai Nagyszótár orvosi címszavainak lektora (2005-től).