Bejelentkezés csak telefonon: +36 30 934 9956 | English
Adatkezelési tájékoztató
1. Az adatkezelési tájékoztató célja

A Dr. Lakos Kkt. (11032 Budapest Visegrádi u. 14.) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.
A Dr. Lakos Kkt. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek 2018. május 31-től folyamatosan elérhetők a ww.kullancs.hu/adatvedelem címen.
A Dr. Lakos Kkt. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására.
Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.
Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és megválaszoljuk a kérdését.
A Dr. Lakos Kkt. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.
A Dr. Lakos Kkt a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
A Dr. Lakos Kkt. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.


2. Az adatkezelő adatai

Az "elérhetőség" oldalon léphet kapcsolatba az adatkezelővel.
A Dr. Lakos Kkt. az általa rögzített személyes adatokat (ideértve az orvosi jelentéseket, melyeket a pácienseknek már kézbe adtunk vagy megküldtünk) az érvényes jogszabályoknak megfelelően 30 évig, vagy a Dr. Lakos Kkt jogutód nélküli megszűnéséig megőrzi. A páciensek érdekében (az esetleges összehasonlító vizsgálatok végzéséhez) a levett savómintákat 10 évig megőrzi.

Név: Dr. Lakos Kkt.
Székhely: 1132 Budapest, Visegrádi u. 14.
Cégjegyzékszám: 01-03- 023794
A bejegyző bíróság: Pest Megyei Bíróság, mint Cégbíróság
Adószám: 24512251-2- 41
Telefonszám: 30-9619134
E-mail: az "elérhetőség" oldalon


3. A kezelt személyes adatok köre

3.1 Regisztráció során megadandó személyes adatok
Név, TAJ-szám, születési idő, postacím, telefonszám, email-cím.
Ezen felül rögzítjük a kullancscsípés tényét, idejét, helyét, a csípés körülményeit, a legfontosabb klinikai tüneteket, melyeket a páciens fontosnak tart közölni. A Lyme vizsgálat idejét, eredményét (negatív, kétes, gyengén, közepesen, erősen pozitív), az esetleges antibiotikum-kezeléseket, azok idejét, tartamát, dózisát és a testsúlyt.

3.2 Technikai adatok
A Dr. Lakos Kkt. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
 • A Dr. Lakos Kkt. 3. félnek csak bírósági megkeresésre vagy a biztosító kérésére ad ki személyes adatokat.

 • A Dr. Lakos Kkt. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.
  A Dr. Lakos Kkt. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
  A Dr. Lakos Kkt. az adatkezelés során megőrzi
 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 • 3.3 A Dr. Lakos Kkt. csak a látogatottság mérésére alkalmaz a honlapján "sütiket", nem gyűjt az interneten keresztül adatokat a hozzá fordulókról és nem végez profilalkotást. A honlap látogatottságát a Google Analytics segítségével figyeli. A Google Analytics figyeli az olvasók számát, a látogatás idejét és a látogató székhelyét (országát). Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. A Google Analytics által alkalmazott sütik lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, addig, amíg a látogató nem törli őket.
  A Dr. Lakos Kkt. nem küld hírleveleket. Amennyiben valaki megfeledkezik a javasolt kontrollvizsgálatról vagy az esedékes védőoltásáról, akkor emlékeztetőt küld e-mailben vagy postai levélben maximum 2 alkalommal.